Efter 14 år under navnet UI Scandinavia besluttede jeg den 30. december 2016 at ændre navnet af min virksomhed til Osteopatiskolen og herefter bliver vores program en selvstændig uddannelse.

Udgangspunktet for vores uddannelse er den biomekanik, som bygger på Osteopatiens tre grundprincipper;

  1. Kroppen er en enhed
  2. Struktur og funktion påvirker hinanden
  3. Kroppen er selv-helbredende

Mennesket er en enhed

Men selvom vores udgangspunkt til uddannelsen er biomekanik, baserer vi den på en udvidelse af det første princip, nemlig at – mennesket er en enhed – at det ikke er muligt at adskille kroppen fra psyken og at følelser og mentale processer er lige så vigtige for kropsfunktion, som nerver og muskler er, at det ubevidste er lige så vigtig som det bevidste, når det kommer til kropslige problemer og sygdomme. Hele vores pensum vil bære præg af dette. For os er undervisning i psykologiske aspekter lige så vigtig som manuel behandling. De to aspekter kan ikke adskilles, og målet med uddannelsen er, at du lærer at møde og behandle mennesker og ikke kun deres kroppe. Vi ligger i den blidere ende inden for Osteopatiens spektrum.

På grund af at denne ændring af fokus i skolen er lige sket, er vi ikke endnu klar med alle detaljer i vores kommende program. Men den overordnede ramme bliver på 4 år med intensiv undervisning ca. 1 weekend per måned (3-4 dage ad gangen). Der vil blive fleksibilitet i programmet, hvor der tages halvt eller helt år af gangen. Dermed kan du vælge at gennemføre uddannelsen i løbet af f.eks. 6-8 år. Første år starter til efteråret 2017 med grunduddannelse i kraniosakral terapi.

Uddannelse hos Osteopatiskolen

Vi vil dele uddannelsen op på tre selvstændige emner:

  • Første år bliver med udgangspunkt i kraniosakral
  • Andet år med organ mobilisering
  • Tredje år med parietal (muskel-skelet teknikker).

Hvert år afsluttes med eksamen indenfor den del. Det fjerde år bliver samling, uddybelse og integrering af de tre dele af uddannelsen.

Alle som har gennemført et kursus med os de sidste 14 år vil blive integreret ind i dette nye program.

Her i 2017-18 gennemfører vi det allerede planlagte forløb med The German Osteopathic Society, hvor alle som har været med os i et uddannelsesforløb indtil nu er velkomne til at gennemføre. Se under parietal delen. Fra 2019 bliver den del igen gennemført, men i en ændret tidsplan.

Ragnar August Axelsson
MT, CST-D

www.osteopatiskolen.com
post@osteopatiskolen.com